La nostra filosofia està basada en

- un concepte sòlid d’infància
- l’estimació i el respecte
- una educació emocional
- l’escolta i l’observació de l’infant
- la transparència; per a nosaltres és molt important la comunicació dia a dia amb les famílies i la seva participació i implicació en el nostre projecte. “Entre tots ho aconseguim” “Tots formem un gran equip”
- l’atenció acurada de les característiques individuals de cada nen-nena i el respecte al seu ritme evolutiu
- una educació activa i global en què l’infant, mitjançant el joc, l’experimentació, la descoberta i el contacte directe amb el seu entorn, serà partícip actiu en la construcció de la seva identitat. Així podrà desenvolupar les seves capacitats socials, afectives, sensorials, motrius i d’autonomia, que li són indispensables per al seu equilibri i desenvolupament posterior.
Nou de Sant Pere, 42, 08221
Terrassa (Centre-Correos)
copyright 2010 elbambi - Llar d'infants | site by IrisDesign.org

Facebook