Què oferim?

- Una gran qualitat, més de trenta anys d’experiència en el món educatiu.

- Una escola familiar, oberta i transparent.

- Un ambient alegre de retrobament en què els infants, les famílies i les mestres comparteixen, s’impliquen i se senten acollits: “ a Bambi sou a casa vostra”.

- Una educació emocional. Durant els primers anys de vida es porta a terme un procés que determina la nostra capacitat per ser feliços. Aquest aprenentatge primerenc configura la nostra manera adulta de sentir i relacionar-nos. L’infant ha de sentir-se cuidat, escoltat, confiat i segur… perquè aquests aspectes repercuteixen en el seu benestar emocional. Per això, al Bambi, hi ha QUALITAT DE VIDA.

- Una actitud d’escolta, “escolta empàtica”, que fa que l’infant se senti atès en les seves demandes. Aquesta actitud és important perquè li dóna temps i respostes que li aporten seguretat. Implica una atenció de qualitat individualitzada que respecta cada infant i els seus ritmes.

- Una metodologia d’aprenentatge activa i dinàmica. Amb les seves accions, els infants esdevenen els protagonistes principals de la seva evolució.
Nou de Sant Pere, 42, 08221
Terrassa (Centre-Correos)
copyright 2010 elbambi - Llar d'infants | site by IrisDesign.org

Facebook
dreta